Het komt allemaal goed

24 feb 2020
1775 keer
Het komt allemaal goed Bron foto: pixabay.com/mjthomas1
Defensie was weer volop in het nieuws de afgelopen week. Helaas was het geen positief nieuws. Het vervelende voor het defensiepersoneel is dat het dagelijks in de weer is voor onze veiligheid maar daar lees of hoor je niets over. Goed nieuws verkoopt immers minder dan slecht nieuws. Ik kan me goed voorstellen dat het defensiepersoneel hier moedeloos van wordt. Iedereen doet z’n stinkende best om met beperkte beschikbare middelen en mogelijkheden de organisatie draaiende te houden om zo onze veiligheid te kunnen waarborgen.

Het defensiepersoneel kan er niets aan doen dat er politieke spelletjes worden gespeeld over zijn en haar rug. En als er eindelijk een keer een keuze in het belang van de organisatie en het personeel wordt genomen dan is er sprake van onbehoorlijk bestuur! Omdat er een beslissing is genomen in het landsbelang en niet in het regionale belang.

Ik zeg hiermee niet dat het proces rondom de verhuizing van het Korps Mariniers goed is verlopen. Verre van dat. De staatssecretaris is ‘de kop van Jut’ waarop de politiek haar pijlen richt. Tijdens het plenaire debat werd er zelfs een motie van afkeuring ingediend. Het zou heel bijzonder zijn geweest als het kabinet was gevallen op een kazerne. Jarenlang is de een na de andere kazerne wegbezuinigd zonder noemenswaardige politieke Haagse commotie. Het is duidelijk dat de verkiezingsstrijd is uitgebarsten. Ik hoop echter wel dat als de modder weer is neergedaald alle partijen er de les ‘dit eens maar nooit meer’ uit trekken.

Ik herken een typische politieke defensiestrategie in het verlopen proces. Want alle problemen bij Defensie worden in Kamerbrieven genuanceerd met geruststellende woorden. Normaal komt de politiek hiermee weg want niemand buiten het defensiepersoneel ligt hier wakker van. Echter, als er regionale toezeggingen zijn gedaan of er is een externe partij benadeeld zijn ‘de rapen gaar’.

Afgelopen week kwam naar buiten dat het GRensverleggend IT project zich in een heroverwegingstraject bevindt. Aan het einde van de Kamerbrief staat de geruststellende conclusie:
Tot slot: continuïteit IT is geborgd. De IT van Defensie is voor dit moment op haar taak berekend. De continuïteit van de IT is niet in het geding. Uit onderzoek van Deloitte bleek dat aanvullende maatregelen nodig waren om de IT te waarborgen in de periode 2020-2022 (20 december 2017, Kamerstuk 31125, nr. 79). Daarom zijn de afgelopen jaren de reguliere (voor lifecycles benodigde) investeringen gewoon doorgegaan. Daarnaast zijn er belangrijke extra investeringen gedaan om de continuïteit van de IT te borgen. Op langere termijn is de vernieuwing van de IT-infrastructuur noodzakelijk”.

De vraag die niet beantwoord dan wel gesteld wordt is: hoe gaan we dit betalen? Het gaat hier niet om een project van 10-tallen miljoenen euro’s maar over een miljarden project. Hoezo gewaarborgd? Er is niets gewaarborgd zolang er geen miljarden zijn gereserveerd voor het project. Het is dan ook niet het probleem van dit kabinet, het wordt gewoon doorgeschoven naar een nieuwe regering.

Het is nu bijna twee jaar geleden dat de Defensienota 2018 uitkwam. De nota waarin is voorzien in een groei naar een defensiebudget van 2% BBP maar waarin het jaartal niet staat vermeld. Het vervelende voor het kabinet is dat het BBP% de afgelopen jaren niet is gegroeid maar juist is gedaald. Dit heeft echter niet tot verhitte discussies in de Tweede Kamer geleid. Ook hier zijn het zalvende woorden die onze samenleving in slaap sussen. Premier Rutte: “… [wij] geven nu echt heel veel uit aan materieel … De grote vraag is: hoe werk je toe naar de 2 procent. Daar zijn we nog lang niet. Dat zal een groot thema zijn bij de komende verkiezingscampagne".

Eén ding is zeker onder zijn leiding gaat dit niet gebeuren. Dit kabinet heeft een eerste stapje gezet maar het is niet waarschijnlijk dat het nog een stap neemt. De focus is al weer verlegd. Defensie en haar personeel zitten weer in het bekende schuitje: ze moeten blijven roeien met de riemen die ze hebben. Ze mogen alle rotklussen van het kabinet blijven uitvoeren en ze hoeven zich geen zorgen te maken: na de verkiezingen komt het allemaal goed…

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04