Pensioenverhoging door samenvallende diensttijd

03 feb 2020
277 keer
Pensioenverhoging door samenvallende diensttijd
Het ABP-pensioenreglement kent vele uitvoeringsregelingen. Zoveel in de loop der tijd, dat ook ingewijden wel eens de weg kwijtraken. En af en toe valt er een lijk uit de kast. Zo werd er onlangs de zogenoemde regel van ‘samenvallende diensttijd’ publiekelijk tegen het licht gehouden bij Omroep MAX. Het ABP bleek niet altijd met medeneming van deze regel uw pensioen te hebben berekend, waardoor in dat geval te lage ouderdoms- en nabestaandenpensioenen zijn uitbetaald.

In de kern gaat het om een mogelijke aanvulling op uw ABP-pensioen:
1. als u en uw partner beiden werkzaam waren en pensioen opbouwden in de jaren vóór 1 januari 1995, of
2. als u of uw partner niet een volledige AOW-uitkering krijgen.

De MAX-uitzending ging over te laag berekende pensioenen voor burgers. Maar deze samenloopregeling is ook van toepassing op militairen. Is één van bovenstaande situaties op u van toepassing? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor aanvulling van uw ABP-pensioen.

Het ABP is intussen een herstelactie gestart. De gepensioneerde militairen (en dus ook hun partners) die voor een aanvulling in aanmerking worden, worden in de herstelactie meegenomen en door het ABP geïnformeerd. De actie loopt tot juli 2020. Op de ABP-website (https://www.abp.nl/over-abp/actueel/nieuws/abp-helpt-deelnemers-met-gemiste-pensioenaanvulling) vindt u meer informatie over de regeling en het formulier.

Indien u vragen heeft over uw persoonlijke situatie, raden wij u aan om contact op te nemen met het ABP. Het speciale telefoonnummer van ABP (045 - 579 6170) is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17.30 uur.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04